Vår visjon

Vår visjon

Vår strategi

Gjennom et utstrakt samarbeid med profesjonelle leverandører skal vi utvikle butikker med en sterk faghandelsprofil, der kunnskapsrike og kompetente medarbeidere skal være et av de viktigste suksesskriteriene.

Gjennom nyskapning og innovasjon skal vi bli den foretrukne kjede hos kjøpesenterkjedene og andre tunge aktører i utleiemarkedet.

Vår utfordring

Vår største utfordring ligger i å gjøre zoobransjen generelt mer synlige i det norske markedet og ta en større andel av forbrukernes bevissthet.

Våre konkurrenter

Våre største konkurrenter er ikke andre aktører i bransjen, men alle andre bransjer som kjemper om forbrukernes tid, penger og oppmerksomhet.

Våre muligheter

Vi vil arbeide for at flere forbrukere oppdager de kjerneverdier som ligger i dyr- og dyrehold og derfor velger dette som en meningsfull hobby.

Vi vil utfordre dagligvarebransjen som viktigste salgssted for fôr til hund og katt.

Vår utvikling

Vi skal utvikle oss fra å være et «innkjøpslag» med fokus på rabatter og betingelser til å bli en aktiv markedsaktør. Dette betyr ikke at betingelser ikke er viktige, men fremtidig fokus skal ligge på riktig bruk av ressurser og virkemidler i markedsføringsarbeidet.

Våre krav

Zoo-1 er en frivillig kjede der hvert enkelt medlem prinsipielt står helt fritt i å ta sine egne valg. Det å være medlem av en kjede medfører imidlertid at man må oppgi noe av sin frihet. Det vil etterhvert bli stilt krav til profilering, kampanjer, kompetanseheving, butikkdata og vareutvalg som en forutsetning for medlemskap.


Driver du butikk i dag?

Bli medlem av kjeden da vel!

- Det gir deg alle fordelene med stordrift, med muligheten til å drive og lokalt.